Pääluottamusmiehen kuulumiset 20.11.2019

PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN KUULUMISIA

Vuosi on ollut meillä kaikilla kiireinen ja erityisesti kesälomasijaisista oli puute joka puolella.   Kesän, lämmön ja positiivisen mielen voimalla jaksoimme sen!

Yleinen taloudellinen tilanne on Suomessa huono ja sitä myötä myös kaupunkien, kuntien ja kuntayhtymien taloudellinen tilanne on tiukka. Monet työnantajat ovat ajautuneet säästötoimiin, monin eri tavoin, jopa henkilöstöä vähentäen.

SÄÄSTÖT

Myös Ylä-Savon Sote Kuntayhtymän taloudellinen tilanne on tarkastelussa ja ensi vuoden budjetin teko on tiukkaa.

Kuntayhtymässä työnantaja on tarkistanut henkilöstön määriä ja käytettävyyttä mm. asumispalvelujen puolella. Vakituisessa työsuhteessa olevia ei ole tarvinnut vähentää, eikä työnantajalla ole halua, eikä tarkoituskaan vähentää meitä. Työnantajalla on tarjota työtä, mutta osalla se voi olla vähän erilaisessa työtehtävässä, mihin alun perin on hakeutunut. Osassa yksiköitä se merkitsee tiukentunutta työntekijämäärää.

LIIKKEENLUOVUTUKSIA on myös Kuntayhtymässämme parhaillaan käynnissä.

Vieremän kunta on tehnyt kaupat yksityisen palveluntuottaja Attendon kanssa Sotkanhelmen Palvelukeskuksesta. Asukkaat muuttavat uusiin tiloihin ja työntekijät siirtyvät mukana liikkeen luovutuksen kautta vanhoina työntekijöinä   Attendolle 1.1.2020.

Toinen liikkeen luovutus koskee leikkaustoimintaa

Kuntayhtymä on siirtämässä leikkaustoimintaa takaisin omaksi toiminnaksi ja henkilöstöä siirtyy sen myötä takaisin kuntayhtymän palvelukseen.

 

Uutta vuonna 2020

TYÖAIKALAKI muuttuu ja tulee voimaan 1.1.2020 KVTES:n   ja  Avaintes osalta, 

SOSTES ja TPTES 1.4.2020

Tämä on laki, jota työnantajan ja meidän työntekijöiden on noudatettava. Laki on lähtöisin työsuojelua noudattaen, lähtökohtana on turvata meille terveelliset ja turvalliset työolot, jotta jaksamme tehdä työtä paremmin.

Lain pohjalta muutoksia on paljon, mutta meitä eniten koskettavat muutokset tulevat vuorokausilevon, yövuorojen määristä sekä varallaolosta.

 

VUOROKAUSILEPO:

-työvuorojen välillä on oltava pääsääntöisesti 11 tunnin yhtämittainen lepotauko.

-jokaisen työvuoron alkamisesta seuraavan 24 tunnin aikana pitää olla yhdenjaksoinen vuorokausilepo.

-jaksotyössä on mahdollisuus käyttää 9 tunnin lepotaukoa, mutta se ei saa olla säännönmukaista. Jos tapahtuu joka viikko , tämä on säännönmukaista. Tähän on oltava myös perustelut, miksi näin toimitaan, niin työntekijän kuin työnantajan pyynnöstä. Tällainen perustelu voi olla esim. työntekijän toive tehdä työt tiiviissä ryppäässä ja saada pitkä vapaa. Vuoron vaihto, potilaan hoidon kannalta tarkoituksen mukaiset vuorojärjestelyt.

-Jos 9 tunnin lepoaikaa joudutaan käyttämään, korvaava lepoaika ( 2t) pitää antaa seuraavan vuorokausilevon aikana tai viimeistään 14 päivän kuluessa.

Käytännössä nämä muutokset tarkoittavat, että esim. iltavuoron ja aamuvuoron välillä on oltava 11 tunnin lepoaika. Pätkäaamu 07-11 ja 11 tuntia lepoa, yövuoro voi alkaa klo 22.

Jos ilta päättyisi klo 22 ja aamu alkaa klo 07, väliin jää 9 tunnin lepoaika, korvaava 2 tuntia on annettava ennen seuraavaa työvuoroa eli 13 tuntia vähintään lepoaikaa.( 11t+2t =13t)

YÖTYÖ

-yötyö on sallittua vuorokausilevon puitteissa.

-peräkkäisten yövuorojen määrä on enintään viisi, tämän jälkeen pitää antaa vähintään 24 tunnin yhtäjaksoinen vapaa.

- viiden vuoron lisäksi työnantaja voi POIKKEUKSELLISESTI teettää lisä-tai ylityötä enintään kaksi vuoroa lisää työntekijän suostumuksella. Suostumus on oltava erikseen jokaista kertaa varten, näitä vuoroja ei voi suunnitella etukäteen.

VUOROKAUSILEPO JA VARALLAOLO

-varallaolo voidaan edelleen sijoittaa vuorokausilevon kanssa päällekkäin.                                                   
-työkutsu varallaolon aikana keskeyttää levon                                                                                                              
-korvaava lepoaika annettava lain mukaan ja sitä ei saa antaa varallaolon kanssa päällekkäin.                                                                                                                                                                                     

Nämä lakimuutokset koskettavat meitä kaikkia, tulevat aiheuttamaan isoja muutoksia työvuorosuunnitteluun ja lisätyötä listantekijöille. Titania ei vielä tunne uutta työaikalakia, mutta siihen on tulossa sopiva ohjelma ensi vuoden alussa.

Jaksamista ja Hyvää Joulun odotusta kaikille!

Eija Partanen

Pääluottamusmies, Super