Pääluottamusmiehen kuulumiset

PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN KUULUMISET                                                  20.12.2019

Pian lopuillaan oleva vuosi on ollut Soten tulon odotusta. Sipilän hallituksen sote-päätösten kohtalo ratkeaa viimeistään maaliskuun puolivälissä 2019. Vasta tämän jälkeen tiedämme, toteutuuko maakuntamalli valinnanvapauksineen vai jatketaanko jollain muulla tavalla.

Meillä Ylä-Savon Sote Kuntayhtymässä olemme saaneet kokeilla valinnanvapautta jo pilottihankkeen myötä.

Vuosi 2019 tulee olemaan jälleen uuden muutoksen vuosi.  Ensi vuoden alussa otetaan käyttöön palvelusetelit kotihoidossa ja asumispalveluissa. Tämä tarkoittaa, että asiakkaalla on mahdollisuus valita käyttääkö hän palvelusetelinsä yksityisen palveluntuottajan toimintoihin vai jääkö palvelu julkisen tuotannon järjestettäväksi.

Kotihoidon osalta tämä tulee olemaan myös helpotus, koska työntekijät siellä ovat ylityöllistettyjä. Jos vähän apua tarvitseva hankkii palvelunsa yksityiseltä palveluntuottajalta, kotihoidolla on paremmat mahdollisuudet toteuttaa julkista palvelua käyttävien asiakkaiden hoitoa.  Palvelusetelin käyttöönoton osalta tullaan seuramaan tilannetta, missä määrin asiakkaat yleensä ottavat tämän vastaan ja käyttöön.

 

Tulevat KVTES:n mukaiset palkankorotukset:

Tammikuulla tulee maksuun kertaerä, joka on 9,2 % työntekijän marraskuun mukaisesta varsinaisesta palkasta. Ehtona on, että palvelussuhde on voimassa 3.9-18.11.2018.

Järjestelyvaraerän neuvottelut ovat vielä kesken, maksuun näitä palkankorotuksia niitä saaville on tulossa helmi-maaliskuulla.

1.4.2019 alkaen on tulossa palkkaan yleiskorotus. Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 1.0 % .

 

Hyvää Joulua ja Onnellisia Aikoja Vuonna 2019 !!

Yhteistyöterveisin
Eija Partanen
Pääluottamusmies, Super
Ylä-Savon Sote Kuntayhtymä
eija.partanen@ylasavonsote.fi
puh: 040 6303557