Mikä on ammattiosasto?

Ammattiosasto yhdistää jäsenet paikallisella tasolla.  Ammattiosaston tärkein tehtävä on valvoa paikallisesti jäsenten etuja ja ajaa heidän puoliaan. Ammattiosaston tehtävänä on myös järjestää jäsenille virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa.

Ammattiosasto:

- neuvottelee ja tekee paikallisia sopimuksia työnantajan kanssa

- huolehtii erimielisyysneuvotteluista työpaikoilla

- osallistuu työpaikkojen toiminnan kehittämiseen 

- toimii työpaikan luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen apuna ja tukena sekä

- hoitaa alueellaan suhteet mm. työnantajiin, oppilaitoksiin, muihin järjestöihin ja lehdistöön.

 

 

Ammattiosasto huolehtii siitä, että jäsenet saavat työskennellä koulutustaan ja kokemustaan vastaavissa tehtävissä ja että jäsenillä on tasavertaiset mahdollisuudet kehittää itseään ammatillisesti.

Ammattiosaston toiminnan toteuttamisesta vastaa hallitus. Sääntömääräisissä kevät- ja syyskokouksissa jäsenistö voi kertoa omia ideoitaan siitä, mitä haluavat ammattiosaston heille tarjoavan.

 

Aktiivit välittävät tietoa

Ammattiosastojen aktiivit ja erityisesti yhdysjäsenet välittävät työpaikoilla tietoa SuPerin ja ammattiosaston toiminnasta. Vastaavasti he vievät kentän kuulumisia ammattiosastolle ja edelleen liiton päättäjille ja toimistoon. Ammattiosaston yhdysjäsenet löydät tältä sivulta. Mikäli työpaikallasi ei ole yhdysjäsentä, ota ammattiosastoon yhteyttä niin selvitellään asiaa. Voit vaikka itse alkaa sellaiseksi!

Ammattiosaston kautta jäsenillä on mahdollisuus päästä erilaisiin järjestö- ja luottamustehtäviin. Ole rohkeasti yhteydessä ammattiosastomme aktiiveihin, jos haluat osallistua enemmän ammattiosastomme toimintaan.