Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojelulla pyritään varmistamaan kaikin tavoin turvallinen ja terveellinen työskentely työpaikoilla. Työsuojelua koskevia säädöksiä on työturvallisuuslaissa, työsuojelun valvontalaissa ja työterveyshuoltolaissa. Lisäksi työmarkkinajärjestöt ovat tehneet työsuojelua sääteleviä sopimuksia.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät

Edustaa työsuojeluasioissa työntekijöitä.
Perehtyy oma-aloitteisesti työpaikkoja koskeviin työsuojeluasioihin.
Osallistuu työpaikkojen työsuojelutarkastuksiin.
Kiinnittää edustamiensa työntekijöiden huomiota työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin.

Jos sinulla on työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvää asiaa, ota yhteyttä työsuojeluvaltuutettuun!

Työsuojeluvaltuutettu Sirpa Rönkkö 040-712 1078 klo. 7-15 ma-pe